Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 22 września 2017 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym powstałe w Policji Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Weterani – funkcjonariusze, weterani funkcjonariusze w stanie spoczynku i weterani poszkodowani, rozproszeni po kraju i za granicą, mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego, w co wierzyli oddali to, co mieli najcenniejszego – życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie. Jesteśmy na początku naszej koleżeńskiej służby – otwarci na współpracę z funkcjonariuszami resortu spraw wewnętrznych.

Marek Górnicki

Władze Stowarzyszenia:

  • Górnicki Marek – Prezes,
  • Zapadka Mirosław – Wiceprezes,
  • Bąkowski Ryszard – Sekretarz Generalny,
  • Zamrzycki Rafał – Skarbnik,
  • Kuczyński Andrzej – Członek Zarządu,
  • Piętka Adam - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej GKR,
  • Sieńko Ireneusz – Zastępca Przewodniczącego GKR,
  • Michalak Ryszard - Sekretarz GKR.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Komendzie Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38 pok. 125.

Adres Stowarzyszenia (do korespondencji) – Warszawa 02-624, ul. Puławska 148/150, pok. B-209, tel.: 22 60 150 66.

Strona internetowa: Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP (deklaracja członkowska do pobrania - PDF).

Powrót na górę strony