Misje pokojowe

EULEX Kosowo

Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie - EULEX Kosowo

Misję Unii Europejskiej w Kosowie - EULEX Kosowo, utworzono na podstawie dokumentu Rady Unii Europejskiej - "Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO".

EULEX Kosowo przejęła odpowiedzialność za ten region Bałkanów od Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK Kosowo po osiągnięciu gotowości operacyjnej w dniu 9.12.2008 r. W misji uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich (m.in. USA, Rosja, Kanada, Turcja).

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze wspieranie przedmiotowej misji, Uchwałą nr 255/2008 r. z dnia 2.12.2008 r. utworzyła i skierowała do służby na terenie Kosowa - Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

Celem kontyngentu jest rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie.

Polski Kontyngent składa się z dwóch komponentów:

  1. Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) ze stanem osobowym 105 policjantów,
  2. Grupy ekspertów (do 20 policjantów, liczebność uzależniona od pozytywnego zakwalifikowania przez władze misji EULEX).

Podstawowym warunkiem powołania do składu JSPP lub grupy eksperckiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikującego do służby poza granicami kraju oraz przejście szkolenia przygotowującego do realizacji zadań mandatowych misji.

Na skutek reorganizacji struktur misji Jednostka Specjalna Polskiej Policji z dniem 15 sierpnia 2012 została przeniesiona z włoskiej bazy KFORu w Prisztynie do Camp Charlie w Mitrowicy.

Policjanci JSPP delegowani są do służby poza granice kraju na okres 9 miesięcy natomiast eksperci policyjni wykonują swoje obowiązki na terenie Kosowa przez okres jednego roku.

Od 2019 roku funkcję Zastępcy Szefa Misji EULEX Kosowo pełni insp. Cezary Luba.

Powrót na górę strony