Misje pokojowe

UNMISS w Sudanie Południowym

Misja Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego

Najmłodsze państwo świata, Sudan Południowy, ogłosiło swoją niepodległość od Sudanu 9 lipca 2011 roku. Dzień wcześniej, na podstawie rezolucji nr 1996 Rady Bezpieczeństwa ONZ powołana została Misja Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS).

W kwietniu 2022 roku, po 4 latach przerwy polscy policjanci powrócili do służby w charakterze ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach misji pokojowej w Republice Sudanu Południowego (UNMISS).

Obecnie siły misji liczą około 17 000 osób, z czego większość to personel wojskowy. Około 1500 osób stanowią siły policyjne z różnych krajów świata – w tym z Polski.

Polski Kontyngent Policyjny Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego, powołany Uchwałą nr 61/2019 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2019 roku liczy obecnie 3 funkcjonariuszy, którzy od kwietnia 2022 roku służą w stolicy kraju – Dżubie.

Celem kontyngentu jest realizacja mandatu Misji Narodów Zjednoczonych, który obejmuje między innymi:

  1. ochronę ludności cywilnej przed przemocą fizyczną,
  2. monitorowanie przestrzegania praw człowieka,
  3. zapewnienie warunków, które pozwalają na dostarczanie i dystrybucję pomocy humanitarnej,
  4. wspieranie wdrażania porozumienia pokojowego.

Powyższe zadania nasi policjanci realizują doradzając lokalnym organom ścigania, szkoląc ich przedstawicieli, a także monitorując sytuację na miejscu.

 

 

Powrót na górę strony