Misje pokojowe

Specjalna Misja Obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na Ukrainie

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Special Monitoring Mission in Ukraine

Misja SMM OBWE na Ukrainie rozpoczęła działalność w dniu 21 marca 2014 roku, powołana do życia na prośbę rządu Ukrainy i uchwalona jednogłośną decyzją wszystkich 57 krajów członkowskich OBWE. Misja ma charakter cywilny, a jej przedstawiciele pełnią służbę bez broni, przez 24 godziny na dobę, we wszystkich regionach Ukrainy.

Tendencje separatystyczne na wschodzie i południu Ukrainy są następstwem rewolucji z lutego 2014 roku, zwanej Euromajdanem, która odsunęła od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Przyczyną wybuchu masowych antyrządowych protestów na Ukrainie było odłożenie podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską przez prezydenta. Masowe, demokratyczne protesty przerodziły się na ulicach Kijowa w rewolucję, po tym jak ukraińskie siły specjalne podległe prezydentowi usiłowały krwawo stłumić proeuropejskie demonstracje. Oprócz tego na terytorium Krymu doszło do niejawnej interwencji wojsk rosyjskich.

1 marca 2014 roku prezydent Rosji Władimir Putin zażądał od Rady Federacji zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Rada Federacji jednogłośnie przyjęła wniosek prezydenta w sprawie wydania zgody na użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy. W kwietniu 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję i eskalacji nastrojów separatystycznych w Donbasie, doszło do wybuchu prorosyjskiej rebelii, zmierzającej na samostanowieniu proklamowanych Republik Ludowych w Doniecku i Ługańsku.

Do podstawowych zadań misji należy monitorowanie zaistniałej sytuacji i obiektywne raportowanie spostrzeżeń do władz misji, a także prowadzenie dialogu ze wszystkimi stronami konfliktu. Oprócz tego rolą obserwatorów jest redukowanie napięcia oraz propagowanie idei bezpieczeństwa, pokoju i stabilności, a także wspieranie reform zgodnych z zasadami Organizacji.

Od maja 2016 do początku 2018 r. na misji SMM OBWE w rejonie Doniecka przebywał policjant z garnizonu małopolskiego, oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją za granicą kraju. W grudniu 2017 roku do składu misji dołączyła funkcjonariuszka z województwa śląskiego, oddelegowana w rejon Ługańska na takich samych zasadach, która zakończyła delegowanie na początku 2022 roku z uwagi na działania zbrojne w regionie.

Powrót na górę strony