Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2019 r.

Data publikacji 04.09.2019

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 97 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2019 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 83,7 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania ponad 3,4 tys. kursantów (3,5 proc. ogółu), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 12,8 tys. osób na etacie policjanta (13,2 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci  zatrudnionych jest ponad 19,5 tys. funkcjonariuszy (20,1 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę powyżej 9,8 tys. policjantów (10,1 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest  ponad 24,7 tys. funkcjonariuszy (25,5 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,4 tys. policjantów (13,8 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,3 tys. (13,8 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.376 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.069 zł do kwoty 3.445 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 3.820 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4,092 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.355 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 4.842 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów pełni służbę  około 1 tys. osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 4.965 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,1 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.239 zł. Najliczniejszym stanowiskiem w tej grupie jest zastępca naczelnika wydziału. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest 5,9 tys. funkcjonariuszy (6,1 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.813 zł. Ponadto dla porównania  komendant powiatowy zarabia średnio - 7.920 zł, komendant wojewódzki – 10.354 zł, zastępca komendanta głównego – 13.902 zł, a komendant główny Policji – 16.044 zł.

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach służbowych
Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 16.044
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 13.902
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 10.354
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 7.920
5 Kierownik referatu 7 4.965
6 Detektyw/asystent 5 4.355
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4.092
8 Policjant 2 3.445
9 Kursant 1 2.376

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2019 r.

 
Powrót na górę strony