Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2015 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 97,2 tys. (stan na czerwiec 2015) funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 84.1 tys. – w tej liczbie mieści się ponad 1,8 tys. kursantów (1,9 proc. ogółu), ponad 15,4 tys. osób na etacie policjanta (15,9 proc.), 19,8 tys. referentów (20,4 proc.), 10,7 tys. dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego (11,1 proc), ponad 22,5 tys. detektywów i asystentów (23,2 proc.) i ponad 13,6 tys. dyżurnych i specjalistów (14 proc.). Pozostałe 13,1 tys. (13,5 proc.) policjantów pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.608 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie uposażenia, a jego zarobki rosną średnio o ponad 840 zł do kwoty 2.452 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 2.815 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 3.162 zł. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na etatach detektywa i asystenta (5. grupa) – pracuje w niej ponad 22,5 tys. policjantów. Zarabiają oni średnio 3.400 zł miesięcznie. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci na stanowiskach dyżurnych i specjalistów – średnie miesięczne zarobki to w tym wypadku 3.955 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów (902 osoby,  0,9 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 4.096 zł, zastępcy naczelników wydziałów (3941 osób, 4,1 proc. ogółu) – 4323 zł, a także eksperci (5855 osób, 6 proc.) – 4.899 zł. Dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio 6.969 zł, komendant wojewódzki – 8.974 zł, zastępca komendanta głównego – 12.608 zł, a komendant główny Policji – 14.827 zł. 

TABELA PRZECIĘTNYCH UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW NA WYBRANYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 14.827
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 12.608
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 8.974
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 6.969
5 Kierownik referatu 7 4.096
6 Detektyw/asystent 5 3.400
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 3.162
8 Policjant 2 2.452
9 Kursant 1 1.608

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2015r.

Powrót na górę strony