Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2022 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 98,5 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2022 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) - ponad 84,8 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania ponad 3,8 tys. kursantów (3,9 proc. ogółu policjantów). W 2 i 3 grupie zaszeregowania zatrudnionych jest 15,3 tys. osób, w tym na etacie policjanta – 13,8 tys. (14,0 proc. ogółu funkcjonariuszy). W 4 grupie zaszeregowania -z najliczniejszym stanowiskiem „referent” - pełni służbę 18,2 tys. policjantów (18,5 proc. ogółu funkcjonariuszy). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci, zatrudnionych jest blisko 28,0 tys. funkcjonariuszy (28,4 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku specjalista i asystent — pozostaje w stosunku służbowym ponad 19,5 tys. policjantów (19,8 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,7 tys. (13,9 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 3.539 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.666 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 3.582 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o 934 zł do kwoty 4.473 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.708 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.908 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 5.320 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.887 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania (gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów) pełni służbę  981 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 6.048 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4,1 tys. policjantów (4,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6.319 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest ponad 6 tys. funkcjonariuszy (6,1 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6.910 zł. Ponadto dla porównania  komendant powiatowy zarabia średnio – 9.135 zł, komendant wojewódzki – 11.704 zł, zastępca komendanta głównego – 16.462 zł, a komendant główny Policji – 17.865 zł.

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach służbowych
Lp. Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 17.865
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 16.462
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 11.704
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 9.135
5 Kierownik referatu 7 6.078
6 Detektyw/asystent 5 5.320
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4.908
8 Policjant 2 4.474
9 Kursant 1 3.539
  Kursant przed ukończeniem 26 roku życia 1 3.666
  Kursant po ukończeniu 26 roku życia 1 3.582

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2022 r.

Powrót na górę strony