Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2021 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 97,5 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2021 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 83,9 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania ponad 3,7 tys. kursantów (3,8 proc. ogółu policjantów), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 12,8 tys. osób na etacie policjanta (13,2 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci,  zatrudnionych jest ponad 19,2 tys. funkcjonariuszy (19,7 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę prawie 9,8 tys. policjantów (10,0 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest blisko 24,8 tys. funkcjonariuszy (25,4 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,3 tys. policjantów (13,7 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,6 tys. (14,0 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.886 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.091 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 2.932 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.037 zł do kwoty 3.923 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.281 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.510 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.800 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.331 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów, pełni służbę  975 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 5.470 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.736 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest ponad 6 tys. funkcjonariuszy (6,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6.344 zł. Ponadto dla porównania  komendant powiatowy zarabia średnio – 8.489 zł, komendant wojewódzki – 11.259 zł, zastępca komendanta głównego – 15.143 zł, a komendant główny Policji – 16.904 zł.

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach służbowych
Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 16.904
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 15.143
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 11.259
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 8.489
5 Kierownik referatu 7 5.493
6 Detektyw/asystent 5 4.800
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4.510
8 Policjant 2 3.923
9 Kursant 1 2.887
  Kursant przed ukończeniem 26 roku życia 1 3.091
  Kursant po ukończeniu 26 roku życia 1 2.932

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2021 r.

Powrót na górę strony