Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2020 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 95 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2020 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 82 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania blisko 2,8 tys. kursantów (2,9 proc. ogółu policjantów), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 12,2 tys. osób na etacie policjanta (12,8 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci, zatrudnionych jest ponad 19,2 tys. funkcjonariuszy (20,2 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę prawie 9,8 tys. policjantów (10,2 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest  24,7 tys. funkcjonariuszy (25,9 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,3 tys. policjantów (14,0 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,4 tys. (14,1 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.824 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.014 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 2.884 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.034 zł do kwoty 3.858 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.253 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.508 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.787 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska między innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.312 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów, pełni służbę  955 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 5.437 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,3 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.713 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest blisko 6 tys. funkcjonariuszy (6,25 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6 303 zł. Ponadto dla porównania  komendant powiatowy zarabia średnio – 8.338 zł, komendant wojewódzki – 10.910 zł, zastępca komendanta głównego – 14.658 zł, a komendant główny Policji – 16.764 zł.

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach służbowych
Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 16.764
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 14.658
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 10.910
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 8.418
5 Kierownik referatu 7 5.480
6 Detektyw/asystent 5 4.787
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4.508
8 Policjant 2 3.858
9 Kursant 1 2.824
  Kursant przed ukończeniem 26 roku życia 1 3.014
  Kursant po ukończeniu 26 roku życia 1 2.884

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2020 r.

Powrót na górę strony