Zarobki policjantów

Zarobki policjantów 2017 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 97,7 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2017 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 84,6 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania ponad 2,7 tys. kursantów (2,8 proc. ogółu), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 14,1 tys. osób na etacie policjanta (14,5 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci  zatrudnionych jest ponad 20,3 tys. funkcjonariuszy (20,8 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę powyżej 9,7 tys. policjantów (9,9 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest  ponad 24,3 tys. funkcjonariuszy (24,9 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,2 tys. policjantów (13,5 proc. ogółu). Pozostałe 13,0 tys. (13,3 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.939 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 890 zł do kwoty 2.830 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 3.165 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 3.491 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 3.748 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 4.271 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów pełni służbę  ponad 1 tys. osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 4.402 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 3,8 tys. policjantów (3,9 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 4.640 zł. Najliczniejszym stanowiskiem w tej grupie jest zastępca naczelnika wydziału. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest 5,7 tys. funkcjonariuszy (5,9 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.196 zł. Ponadto dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio - 7.286 zł, komendant wojewódzki – 9.517 zł, zastępca komendanta głównego – 13.488 zł, a komendant główny Policji – 15.304 zł.

Powrót na górę strony