Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2015 roku

  Policjanci:

 • Stan etatowy - 102 309

 • Stan zatrudnienia – 98 775 (oraz 54 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)

 • Wakaty – 3 534

  W 2014 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 4 073 policjantów

 • zwolniono ze służby 2 983 policjantów

  Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 849 / 1 818

 • służba kryminalna – 31 472 / 30 289

 • służba śledcza – 1 960 / 1 887

 • służba prewencyjna – 63 196 / 61 094

 • służba wspomagająca – 2 872 / 2 829

  Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 909

 • Stan zatrudnienia - 863

  Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 23 473 / 12 901

 • aspiranci – 41 652 / 40 879

 • podoficerowie – 37 101 / 33 037

 • szeregowcy – 32 / 11 963

  Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 14,30%

 • od 3 do 10 lat – 37,65%

 • od 11 do 15 lat – 17,53%

 • od 16 do 20 – 15,35%

 • od 21 do 30 – 14,57%

 • powyżej 30 lat – 0,57%

  Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4%

 • od 25 do 30 – 21%

 • od 31 do 40 – 47%

 • od 41 do 50 – 25%

 • powyżej 50 lat – 3%

  Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 47,4%

 • policealne – 2,3%

 • średnie – 50,2%

 • zawodowe, podstawowe – 0,1%

  Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 205,5

 • liczba zatrudnionych osób – 11 921 (na 11 821,50 etatu)

  Pozostali pracownicy cywilni:

 • stan etatowy – 12 524,6

 • liczba zatrudnionych osób – 13 170 (na 12 158,5 etatu)

 

Stan zatrudnienia w innych okresach więcej

Powrót na górę strony