Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 roku

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r.


Policjanci:

• Stan etatowy - 102 309
• Stan zatrudnienia – 97 366 (oraz 108 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 4 943

W 2011 r. do 31 grudnia:

• przyjęto do służby 5 731 policjantów
• zwolniono ze służby 5 809 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

• kierownictwo - 1 864 / 1 818
• służba kryminalna – 33 753 / 31 926
• służba prewencyjna – 62 684 / 59 868
• służba wspomagająca – 3 025 / 2 936

Szkoły Policji:

• Stan etatowy - 899
• Stan zatrudnienia - 818

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

• oficerowie - 23 563 / 13 061
• aspiranci – 40 475 / 43 538
• podoficerowie – 38 154 / 31 693
• szeregowcy – 33 / 9 074

Staż służby w Policji:

• do 3 lat – 11 974
• od 3 do 10 lat – 31 347
• od 11 do 15 lat – 18 612
• od 16 do 20 – 16 467
• od 21 do 30 – 18 328
• powyżej 30 lat - 746

Wiek policjantów:

• do 25 lat – 5 245
• od 25 do 30 – 16 617
• od 31 do 40 – 46 334
• od 41 do 50 – 25 617
• powyżej 50 lat – 3 661

Wykształcenie policjantów:

• wyższe – 39 058
• policealne – 2 548
• średnie – 55 667
• zawodowe, podstawowe – 201

Korpus Służby Cywilnej:

• stan etatowy – 12 137
• liczba zatrudnionych osób – 11 850

Pozostali pracownicy cywilni:

• liczba zatrudnionych osób – 13 082

Powrót na górę strony