Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2011 roku

Stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2011 r.

Policjanci:

• Stan etatowy - 102 309
• Stan zatrudnienia – 95 182 (oraz 112 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 7 127

W 2011 r. do 1 lipca:

• przyjęto do służby 1 425 policjantów
• zwolniono ze służby 3 674 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

• kierownictwo - 1 861 / 1 802
• służba kryminalna – 33 770 / 31 803
• służba prewencyjna – 62 614 / 57 786
• służba wspomagająca – 3 069 / 2 976

Szkoły Policji:

• Stan etatowy - 878
• Stan zatrudnienia - 815

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

• oficerowie - 24 014 / 13 088
• aspiranci – 39 895 / 41 559
• podoficerowie – 38 248 / 31 750
• szeregowcy – 35 / 8 785

Staż służby w Policji:

• do 3 lat – 7 908
• od 3 do 10 lat – 31 406
• od 11 do 15 lat – 18 742
• od 16 do 20 – 16 908
• od 21 do 30 – 19 514
• powyżej 30 lat - 816

Wiek policjantów:

• do 25 lat – 3 588
• od 25 do 30 – 14 805
• od 31 do 40 – 46 109
• od 41 do 50 – 26 682
• powyżej 50 lat – 4 110

Wykształcenie policjantów:

• wyższe – 36 823
• policealne – 2 524
• średnie – 55 710
• zawodowe, podstawowe – 237

Korpus Służby Cywilnej:

• stan etatowy – 12 148
• liczba zatrudnionych osób – 11 899

Pozostali pracownicy cywilni:

• liczba zatrudnionych osób – 13 212

Powrót na górę strony