Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r.

Policjanci:
• Stan etatowy - 102 309
• Stan zatrudnienia – 97 416 (oraz 119 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 4 893

W 2010 r. do 31 grudnia:
• przyjęto do służby 3 098  policjantów
• zwolniono ze służby 4 523 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:
• kierownictwo - 1 855 / 1 820
• służba kryminalna – 33 920 / 32 516
• służba prewencyjna – 62 349 / 59 081
• służba wspomagająca – 3 199 / 3 148

Szkoły Policji:
• Stan etatowy - 889
• Stan zatrudnienia - 851

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:
• oficerowie - 24 166 / 13 234
• aspiranci – 39 695 / 44 337
• podoficerowie – 38 316 / 32 201
• szeregowcy – 35 / 7 644

Staż służby w Policji:
• do 3 lat – 13 541
• od 3 do 10 lat – 27 727
• od 11 do 15 lat – 21 299
• od 16 do 20 – 21 039
• od 21 do 30 – 13 104
• powyżej 30 lat - 825

Wiek policjantów:
• do 25 lat – 5 252
• od 25 do 30 – 15 959
• od 31 do 40 – 46 973
• od 41 do 50 – 25 295
• powyżej 50 lat – 4 056

Wykształcenie policjantów:
• wyższe – 36 624
• policealne – 2 623
• średnie – 57 985
• zawodowe, podstawowe - 303

Korpus Służby Cywilnej:
• stan etatowy – 12 502
• liczba zatrudnionych osób – 12 065

Pozostali pracownicy cywilni:
• liczba zatrudnionych osób – 13 347

 

Powrót na górę strony