Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2010 roku

Stan zatrudnienia na dzień 01.07.2010 r.

Policjanci:
• Stan etatowy - 102 309
• Stan zatrudnienia – 96 589 (oraz 138 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 1 595

W 2010 r. do 1 lipca:
• przyjęto do służby 771  policjantów
• zwolniono ze służby 2 996 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:
• kierownictwo - 1 857 / 1 796
• służba kryminalna – 33 859 / 32 373
• służba prewencyjna – 62 324 / 58 331
• służba wspomagająca – 3 280 / 3 215

Szkoły Policji:
• Stan etatowy - 890
• Stan zatrudnienia - 874

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:
• oficerowie - 24 167 / 12 947
• aspiranci – 39 789 / 40 243
• podoficerowie – 38 219 / 32 722
• szeregowcy – 35 / 10 677

Staż służby w Policji:
• do 3 lat – 11 359
• od 3 do 10 lat – 27 818
• od 11 do 15 lat – 21 415
• od 16 do 20 – 21 495
• od 21 do 30 – 13 754
• powyżej 30 lat - 886

Wiek policjantów:
• do 25 lat – 4 303
• od 25 do 30 – 15 051
• od 31 do 40 – 46 948
• od 41 do 50 – 26 071
• powyżej 50 lat – 4 354

Wykształcenie policjantów:
• wyższe – 35 302
• policealne - 2 655
• średnie – 58 447
• zawodowe, podstawowe - 323

Korpus Służby Cywilnej:
• stan etatowy – 12 522
• liczba zatrudnionych osób – 12 066

Pozostali pracownicy cywilni:
• liczba zatrudnionych osób – 12 809

Powrót na górę strony