Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r.

Policjanci:
• Stan etatowy - 100 309
• Stan zatrudnienia – 98 714 (oraz 241 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 1 595

W 2009 r. do 31 grudnia:
• przyjęto do służby 3 804  osób
• zwolniono ze służby 5 415 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:
• kierownictwo - 1 864 / 1 830
• służba kryminalna – 33 402 / 32 714
• służba prewencyjna - 60 458 / 59 766
• służba wspomagająca – 3 506 / 3 456

Szkoły Policji:
• Stan etatowy - 1 003
• Stan zatrudnienia - 948

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:
• oficerowie - 24 389 / 13 319
• aspiranci – 39 998 / 42 071
• podoficerowie – 35 811 / 33 198
• szeregowcy – 35 / 10 126

Staż służby w Policji:
• do 3 lat – 15 522
• od 3 do 10 lat – 27 529
• od 11 do 15 lat - 19 882
• od 16 do 20 – 24 159
• od 21 do 30 – 11 145
• powyżej 30 lat - 718

Wiek policjantów:
• do 25 lat – 8 775
• od 25 do 30 – 18 587
• od 31 do 40 – 47 013
• od 41 do 50 – 21 668
• powyżej 50 lat – 2 912

Wykształcenie policjantów:
• wyższe – 34 773
• policealne - 2 774
• średnie – 60 930
• zawodowe, podstawowe - 478

Korpus Służby Cywilnej:
• stan etatowy – 12 580
• liczba zatrudnionych osób – 12 005

Pozostali pracownicy cywilni:
• liczba zatrudnionych osób – 12 888

Powrót na górę strony