Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2009 roku

Stan zatrudnienia na dzień 01.07.2009 r.

Policjanci:
• Stan etatowy - 103 309
• Stan zatrudnienia – 98 316 (oraz 238 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
• Wakaty – 4 993

W 2009 r. do 1 lipca:
• przyjęto do służby 1 774 osoby
• zwolniono ze służby 3 774 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:
• kierownictwo - 1 868 / 1 807
• służba kryminalna – 34 106 / 32 562
• służba prewencyjna - 62 384 / 59 333
• służba wspomagająca – 3 688 / 3 531

Szkoły Policji:
• Stan etatowy - 1 184
• Stan zatrudnienia - 1 083

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:
• oficerowie - 24 688 / 13 291
• aspiranci – 38 080 / 38 262
• podoficerowie – 40 421 / 32 894
• szeregowcy – 41 / 13 869

Staż służby w Policji:
• do 3 lat – 15 462
• od 3 do 10 lat – 28 213
• od 11 do 15 lat - 19 076
• od 16 do 20 – 23 274
• od 21 do 30 – 11 867
• powyżej 30 lat - 662

Wiek policjantów:
• do 25 lat – 7 489
• od 25 do 30 – 18 174
• od 31 do 40 – 47 199
• od 41 do 50 – 22 529
• powyżej 50 lat – 3 163

Wykształcenie policjantów:
• wyższe – 33 802
• policealne - 2 825
• średnie – 61 423
• zawodowe, podstawowe - 504

Korpus Służby Cywilnej:
• stan etatowy – 12 581
• liczba zatrudnionych osób – 11 892

Pozostali pracownicy cywilni:
• liczba zatrudnionych osób – 12 819

Służba kandydacka:
• stan zatrudnienia policjantów – 1 132

Powrót na górę strony