Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2012 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy – 102 309
 • Stan zatrudnienia – 97 421
 • Wakaty – 4 994
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne – 106

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo – 1 865 / 1 817
 • służba kryminalna – 33 735/ 31 965
 • służba prewencyjna – 62 708/ 59 769
 • służba wspomagająca – 3 018/ 2 941

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy – 899
 • Stan zatrudnienia – 823

Zatrudnienie policjantów wg korpusów:

 • oficerowie – 13 050
 • aspiranci – 43 522
 • podoficerowie – 31 683
 • szeregowcy – 9 060

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 8 439
 • od 3 do 10 lat – 33 429
 • od 11 do 15 lat - 18 325
 • od 16 do 20 – 15 779
 • od 21 do 30 – 20 308
 • powyżej 30 lat –1141

Wiek policjantów:

 • do 25 lat –3 193
 • od 25 do 30 – 14 850
 • od 31 do 40 –46 027
 • od 41 do 50 – 28 553
 • powyżej 50 lat – 4 798

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 39 064
 • policealne –2 546
 • średnie – 55 609
 • zawodowe, podstawowe - 202

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 136,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 839

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób – 13 056 
Powrót na górę strony