Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2017 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 102 309
 • Stan zatrudnienia – 99 924 (oraz 49 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
 • Wakaty – 2 385

W 2016 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 5 092 policjantów
 • zwolniono ze służby 3 989 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 859 / 1 710
 • służba kryminalna – 31 039 / 30 201
 • służba śledcza – 1 960 / 1 830
 • służba prewencyjna – 63 570 / 62 307
 • służba wspomagająca – 2 878 / 2 964

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 952
 • Stan zatrudnienia - 912

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 23 505 / 13 713
 • aspiranci – 41 938 / 41 973
 • podoficerowie – 36 807 / 34 063
 • szeregowcy – 0 / 10 175

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 11,40%
 • od 3 do 10 lat – 38,01%
 • od 11 do 15 lat – 16,69%
 • od 16 do 20 – 17,12%
 • od 21 do 30 – 16,14%
 • powyżej 30 lat – 0,62%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4%
 • od 25 do 30 – 19%
 • od 31 do 40 – 46%
 • od 41 do 50 – 28%
 • powyżej 50 lat – 3%

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 50,04%
 • policealne – 2,22%
 • średnie – 47,69%
 • zawodowe, podstawowe – 0,04%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 173,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 902 (na 11 795,55 etatu)

Pozostali pracownicy cywilni:

 • stan etatowy – 12 540,61
 • liczba zatrudnionych osób – 13 153 (na 12 159,50 etatu)
Powrót na górę strony