Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 103.309
 • Stan zatrudnienia – 100.654
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne - 275

W 2005 r.:

 • przyjęto do służby 4 448 policjantów
 • zwolniono ze służby 4 476 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 919 / 1 863
 • służba kryminalna - 33 321 / 31 845
 • służba prewencyjna – 60 021 / 58 616
 • służba wspomagająca – 6 728 / 6 563

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy – 1 299
 • Stan zatrudnienia – 1 225

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: ilość etatów / zatrudnienie:

 • oficerowie – 24 162 / 16 361
 • aspiranci – 37 940 / 27 885
 • podoficerowie – 35 396 / 35 588
 • szeregowcy – 5 790 / 20 274

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 12 657
 • od 3 do 10 lat – 27 339
 • od 10 do 15 lat – 25 972
 • od 15 do 20 – 17 423
 • od 20 do 30 – 15 863
 • powyżej 30 lat – 1 400

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 7 340
 • od 25 do 30 – 21 995
 • od 30 do 40 – 44 118
 • od 40 do 50 – 23 750
 • powyżej 50 lat – 3 451

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 29 183
 • policealne – 2 923
 • średnie – 67 359
 • zawodowe, podstawowe - 1189

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 6 939
 • liczba zatrudnionych osób – 6 848

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób – 14 067

Kobiety w Policji:

 • funkcjonariusze Policji – 11 212
 • korpus służby cywilnej – 5 359
 • pozostali pracownicy cywilni – 7 845

Służba kandydacka:

 • stan zatrudnienia policjantów – 2 650
Powrót na górę strony