Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2006 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy – 103 309
 • Stan zatrudnienia – 99 083
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne – 251

W 2006 r.:

 • przyjęto do służby 5 199 policjantów
 • zwolniono ze służby 6 653 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia – bez szkół policji:

 • kierownictwo – 1 893 / 1 778
 • służba kryminalna – 33 458 / 31 298
 • służba prewencyjna – 61 468 / 59 155
 • służba wspomagająca – 5 191 / 5 036

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy – 1 288
 • Stan zatrudnienia – 1 190

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: ilość etatów / zatrudnienie:

 • oficerowie – 24 144 / 15 053
 • aspiranci – 37 626 / 29 766
 • podoficerowie – 35 894 / 34 654
 • szeregowcy – 5 634 / 18 980

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 13 521
 • od 3 do 10 lat – 26 300
 • od 10 do 15 lat – 21 119
 • od 15 do 20 – 22 401
 • od 20 do 30 – 14 657
 • powyżej 30 lat – 1 085

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 7 464
 • od 25 do 30 – 21 532
 • od 30 do 40 – 44 709
 • od 40 do 50 – 22 599
 • powyżej 50 lat – 2 779

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 30 090
 • policealne – 2 930
 • średnie – 65 115
 • zawodowe, podstawowe – 948

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 7 690
 • liczba zatrudnionych osób – 7 535

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób – 13 663

Kobiety w Policji:

 • funkcjonariusze Policji – 11 113
 • korpus służby cywilnej – 5 875
 • pozostali pracownicy cywilni – 7 415

Służba kandydacka:

 • stan zatrudnienia policjantów – 3 016
Powrót na górę strony