Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 103 309
 • Stan zatrudnienia - 98 102
 • Wakaty - 5 207
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne - 235

W 2007 r. do 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 5 538 policjantów
 • zwolniono ze służby 5 998 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 871 / 1 801
 • służba kryminalna - 33 986 / 31 943
 • służba prewencyjna - 62 064 / 58 517
 • służba wspomagająca - 4 149 / 4 067

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 1 239
 • Stan zatrudnienia - 1 160

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 24 364 / 14 166
 • aspiranci - 37 502 / 34 532
 • podoficerowie - 36 113 / 32 279
 • szeregowcy - 5 330 / 16 511

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 19 896
 • od 3 do 10 lat – 24 938
 • od 10 do 15 lat - 19 831
 • od 15 do 20 - 23 147
 • od 20 do 30 - 10 068
 • powyżej 30 lat - 457

Wiek policjantów:

 • do 25 lat - 8 328
 • od 25 do 30 - 19 991
 • od 30 do 40 - 45 175
 • od 40 do 50 - 21 982
 • powyżej 50 lat - 2 861

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 31 502
 • policealne - 2 855
 • średnie – 63 240
 • zawodowe, podstawowe - 740

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 10 988
 • liczba zatrudnionych osób - 10 276

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób - 13 268

Służba kandydacka:

 • stan zatrudnienia policjantów – 2 850
Powrót na górę strony