Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 lipca 2008 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 103 309
 • Stan zatrudnienia - 97 975
 • Wakaty - 5 334
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne - 237

W 2008 r. do 1 lipca:

 • przyjęto do służby 3 369 policjantów
 • zwolniono ze służby 3 495 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia* - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 876 / 1 822
 • służba kryminalna - 34 034 / 32 254
 • służba prewencyjna - 62 211 / 58 311
 • służba wspomagająca - 3 953 / 3 807

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 1 222
 • Stan zatrudnienia* - 1 139

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienia*:

 • oficerowie - 24 419 / 13 776
 • aspiranci - 37 541 / 32 793
 • podoficerowie - 41 226 / 31 652
 • szeregowcy - 110 / 19 112

* - w stanie zatrudnienia nie ujęto policjantów będących w dyspozycji na podst. art. 6e ust. 3, art. 37a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.) oraz przebywających na urlopach bezpłatnych.

Staż służby w Policji:

 •  do 3 lat - 17 589
 • od 3 do 10 lat - 27 998
 • od 10 do 15 lat - 18 238
 • od 15 do 20 - 23 436
 • od 20 do 30 - 10 468
 • powyżej 30 lat - 483

Wiek policjantów:

 • do 25 lat - 7 151
 • od 25 do 30 - 18 498
 • od 30 do 40 - 46 338
 • od 40 do 50 - 22 908
 • powyżej 50 lat - 3 317

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe - 32 158
 • policealne - 2 878
 • średnie - 62 511
 • zawodowe, podstawowe - 665

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy - 12 266
 • liczba zatrudnionych osób - 11 408

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób - 12 996

Służba kandydacka:

 • stan zatrudnienia policjantów - 2 282
Powrót na górę strony