Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy – 103 309
 • Stan zatrudnienia – 100 403
 • Wakaty – 2 906
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne – 245

W 2008 r. (do 31 grudnia):

 • przyjęto do służby 7 271 policjantów
 • zwolniono ze służby 4 953 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół Policji:

 • kierownictwo – 1 867 / 1 810
 • służba kryminalna – 34 127 / 32 832
 • służba prewencyjna – 62 262 / 60 111
 • służba wspomagająca – 3 821 / 3 690

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy – 1 210
 • Stan zatrudnienia – 1 139

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie – 24 413 / 13 749
 • aspiranci – 37 490 / 40 088
 • podoficerowie – 41 346 / 33 267
 • szeregowcy – 42 / 12 478

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 14 997
 • od 3 do 10 lat – 28 758
 • od 10 do 15 lat – 19 866
 • od 15 do 20 – 22 980
 • od 20 do 30 – 13 176
 • powyżej 30 lat – 863

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 9 573
 • od 25 do 30 – 19 616
 • od 30 do 40 – 46 274
 • od 40 do 50 – 22 111
 • powyżej 50 lat – 3 066

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 33 631
 • policealne – 2 910
 • średnie – 63 481
 • zawodowe, podstawowe – 618

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 287
 • liczba zatrudnionych osób – 12 025

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób – 13 186

Służba kandydacka:

 • stan zatrudnienia policjantów – 1 970
Powrót na górę strony