Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy – 102 309
 • Stan zatrudnienia – 96 215
 • Wakaty – 6 191
 • Liczba etatów finansowanych przez samorządy lokalne – 97

 Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo – 1 873 / 1 826
 • służba kryminalna – 33 668/ 31 516
 • służba prewencyjna – 62 887/ 59 145
 • służba wspomagająca – 2 966/ 2 817

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy – 889
 • Stan zatrudnienia – 814

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: 

 • oficerowie –  13 178
 • aspiranci –  39 772
 • podoficerowie – 30 553
 • szeregowcy – 12 653

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 13,8 %
 • od 3 do 10 lat – 34,5%
 • od 11 do 15 lat - 18,7  %
 • od 16 do 20 – 18%
 • od 21 do 30 – 17,2%
 • powyżej 30 lat –0,7%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat - 5%
 • 25-30 lat - 22%
 • 31-40 lat - 48%
 • 41-50 lat - 23%
 • pow. 50 lat - 2% 

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 42,7%
 • policealne –2,5%
 • średnie – 54,6%
 • zawodowe, podstawowe - 0,1%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 139,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 784

Pozostali pracownicy cywilni:

 • liczba zatrudnionych osób – 13 010
Powrót na górę strony