Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2016 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 102 309
 • Stan zatrudnienia – 98 829 (oraz 49 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
 • Wakaty – 3 480

W 2015 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 3 033 policjantów
 • zwolniono ze służby 3 007 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 856 / 1 825
 • służba kryminalna – 31 380 / 30 236
 • służba śledcza – 1 960 / 1 864
 • służba prewencyjna – 63 256 / 61 142
 • służba wspomagająca – 2 905 / 2 878

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 952
 • Stan zatrudnienia - 884

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 23 557 / 13 505
 • aspiranci – 41 873 / 41 638
 • podoficerowie – 36 879 / 33 798
 • szeregowcy – 0 / 9 888

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 12,20%
 • od 3 do 10 lat – 37,45%
 • od 11 do 15 lat – 17,42%
 • od 16 do 20 – 15,95%
 • od 21 do 30 – 16,29%
 • powyżej 30 lat – 0,69%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4%
 • od 25 do 30 – 19%
 • od 31 do 40 – 47%
 • od 41 do 50 – 27%
 • powyżej 50 lat – 3%

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 48,9%
 • policealne – 2,2%
 • średnie – 48,8%
 • zawodowe, podstawowe – 0,1%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 205,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 914 (na 11 807,28 etatu)

Pozostali pracownicy cywilni:

 • stan etatowy – 12 552,61
 • liczba zatrudnionych osób – 13 188 (na 12 163,06 etatu)
Powrót na górę strony