Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 103 309
 • Stan zatrudnienia – 98 737 (oraz 49 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
 • Wakaty – 4 621

W 2017 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 4 151 policjantów
 • zwolniono ze służby 5 364 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 864 / 1 785
 • służba kryminalna – 31 161 / 29 667
 • służba śledcza – 1 995 / 1 848
 • służba prewencyjna – 64 283 / 61 631
 • służba wspomagająca – 2 907 / 2 867

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 959
 • Stan zatrudnienia - 890

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 23 654 / 13 124
 • aspiranci – 42 310 / 42 124
 • podoficerowie – 37 205 / 32 752
 • szeregowcy – 0 / 10 688

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 11,17%
 • od 3 do 10 lat – 29,86%
 • od 11 do 15 lat – 23,21%
 • od 16 do 20 – 16,10%
 • od 21 do 30 – 19,11%
 • powyżej 30 lat – 0,55%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4%
 • od 25 do 30 – 13%
 • od 31 do 40 – 45%
 • od 41 do 50 – 34%
 • powyżej 50 lat – 4%

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 52,87%
 • policealne – 3,90%
 • średnie – 43,20%
 • zawodowe, podstawowe – 0,03%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 170,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 849 (na 11 731,7 etatu)

Pozostali pracownicy cywilni:

 • stan etatowy – 12 549,11
 • liczba zatrudnionych osób – 13 025 (na 12 039,2 etatu)
Powrót na górę strony