Pozostałe lata

Stan zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2014 roku

Policjanci:

 • Stan etatowy - 102 309
 • Stan zatrudnienia – 96 869 (oraz 65 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
 • Wakaty – 5 440

W 2013 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 5 787 policjantów
 • zwolniono ze służby 4 333 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 853 / 1 786
 • służba kryminalna – 33 453 / 31 764
 • służba prewencyjna – 63 226 / 59 737
 • służba wspomagająca – 2 865 / 2 756

Szkoły Policji:

 • Stan etatowy - 909
 • Stan zatrudnienia - 826

Zatrudnienie policjantów wg korpusów (stan etatowy / zatrudnienie): 

 • oficerowie - 23 422 / 12 484
 • aspiranci – 41 346 / 38 556
 • podoficerowie – 37 506 / 31 508
 • szeregowcy – 32 / 14 321 

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 13,8%
 • od 3 do 10 lat – 34,47%
 • od 11 do 15 lat – 18,72%
 • od 16 do 20 – 15,08%
 • od 21 do 30 – 17,25%
 • powyżej 30 lat – 0,69%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4%
 • od 25 do 30 – 22%
 • od 31 do 40 – 48%
 • od 41 do 50 – 24%
 • powyżej 50 lat – 2%

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 46%
 • policealne – 2,4%
 • średnie – 51,5%
 • zawodowe, podstawowe – 0,1%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 188,5
 • liczba zatrudnionych osób – 11 916 (na 11 820,8 etatu)

Pozostali pracownicy cywilni:

 • stan etatowy – 12 463,1
 • liczba zatrudnionych osób – 13 195 (na 12 174 etatu)

 

Stan zatrudnienia w innych okresach więcej

Powrót na górę strony