Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w Policji znajdują się na stronie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej www.dane.gov.pl.

Policjanci:

 • stan etatowy - 103 309
 • stan zatrudnienia – 98 670 (oraz 50 na stanowiskach finansowanych przez samorządy lokalne)
 • wakaty – 4 639

W 2018 r. do dnia 31 grudnia:

 • przyjęto do służby 4 517 policjantów
 • zwolniono ze służby 4 470 policjantów

Zatrudnienie policjantów wg służb: stan etatowy / stan zatrudnienia - bez szkół policji:

 • kierownictwo - 1 866 / 1 792
 • służba kryminalna – 30 788 / 29 286
 • służba śledcza – 1 995 / 1 862
 • służba spraw wewnętrznych – 332/306
 • służba prewencyjna – 64 372/ 61 552
 • służba wspomagająca – 2 971 / 2 962

Szkoły Policji:

 • stan etatowy - 959
 • stan zatrudnienia - 910

Zatrudnienie policjantów wg korpusów: stan etatowy / zatrudnienie:

 • oficerowie - 23 742 / 13 446
 • aspiranci – 42 510/ 41 681
 • podoficerowie – 37 031 / 33 392
 • szeregowcy – 0 / 10 151

Staż służby w Policji:

 • do 3 lat – 12,03%
 • od 3 do 10 lat – 26,12%
 • od 11 do 15 lat – 25,09%
 • od 16 do 20 – 16,15%
 • od 21 do 30 – 19,94%
 • powyżej 30 lat – 0,67%

Wiek policjantów:

 • do 25 lat – 4,42%
 • od 25 do 30 – 11,87%
 • od 31 do 40 – 44,15%
 • od 41 do 50 – 35,12%
 • powyżej 50 lat – 4,44%

Wykształcenie policjantów:

 • wyższe – 56,4%
 • policealne – 3,76%
 • średnie – 39,81%
 • zawodowe, podstawowe – 0,03%

Korpus Służby Cywilnej:

 • stan etatowy – 12 202,50
 • liczba zatrudnionych osób – 11 764 (na 11 658,84 etatu)

Pozostali objęci bezmnożnikowym systemem wynagrodzeń:

 • stan etatowy – 12 542,30
 • liczba zatrudnionych osób – 12 969 (na 11 997,12 etatu)
Powrót na górę strony