Prawosławne Duszpasterstwo Policji

Logo - na czarnej owalnej tarczy widnieją obok siebie krzyż prawosławny i gwiazda Policji, pod spodem napis Warszawa na niebieskim tle.

Na czele Prawosławnego Duszpasterstwa Policji stoi Delegat św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Pomocą w realizacji zadań duszpasterskich służą mu Naczelny Prawosławny Kapelan Policji oraz kapelani, powołani na podstawie stosownego dekretu, przez Delegata św. Soboru Biskupów PAKP, w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi.

Naczelny Kapelan Policji realizuje pracę i koordynuje posługę duszpasterską prawosławnych kapelanów diecezjalnych, w oparciu o roczny plan, zatwierdzony przez Delegata Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. duszpasterstwa służb mundurowych.

Naczelny Prawosławny Kapelan Policji

Ks. Andrzej Bołbot

ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. 47 721 16 97,
tel. kom. 605 696 770

e-mail: naczelnykapelan.prawoslawny@policja.gov.pl lub kancelariaorthodox@interia.pl

Obszar działania Prawosławnego Duszpasterstwa Policji

Naczelny Kapelan Policji sprawuje posługę duszpasterską w następujących jednostkach Policji:

 • Komenda Główna Policji,
 • Komenda Stołeczna Policji, w tym podległe komendy powiatowe, rejonowe Policji i komisariaty specjalistyczne Policji,
 • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, w tym podległe komendy miejskie i powiatowe Policji na terenie województwa mazowieckiego,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Szkoły Policji w Słupsku, Pile i Katowicach.

Kapelani diecezjalni sprawują posługę duszpasterską, stosownie do zapotrzebowania, w pozostałych komendach wojewódzkich Policji i podległym im jednostkach organizacyjnych Policji.

Działalność duszpasterska

Naczelny Kapelan Policji i kapelani diecezjalni współdziałając z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, w ramach posługi duszpasterskiej służą pomocą w następującym zakresie:

 • działają w środowisku policjantów i pracowników Policji, emerytów, rencistów na rzecz kształtowania postaw etycznych, patriotycznych i religijnych;
 • wspierają potrzebujących pomocy w sytuacjach trudnych (osobistych, rodzinnych, zawodowych);
 • udzielają sakramentów: chrztu i bierzmowania, małżeństwa, spowiedzi i św. Eucharystii, chorych, pogrzebu i innych sakramentaliów;
 • biorą udział w okolicznościowych uroczystościach i obchodach takich jak: Święto Policji, święto patrona Policji;
 • organizują okolicznościowe nabożeństwa podczas uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym;
 • uczestniczą w uroczystościach ślubowania policjantów, nadawania sztandarów jednostkom Policji, otwierania nowych jednostek Policji, pielgrzymkach do miejsc pamięci narodowej (polskich cmentarzy wojennych) celem oddania hołdu poległym policjantom.

Duszpasterze Policji współpracują w zakresie organizowania okolicznościowych nabożeństw i uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie danej diecezji z miejscowymi proboszczami, z poszanowaniem własnych kompetencji.

Powrót na górę strony