Duszpasterstwo Policji Kościoła Rzymskokatolickiego

Logo - Biało-granatowy krzyż obok gwiazdy policyjnej z napisem KGP na szarfie.

 

  1. W celu zapewnienia właściwej realizacji duszpasterstwa Policji zgodnie z potrzebami stosownie do przepisów Prawa Kanonicznego, tworzy się ośrodki duszpasterskie przy komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji
  2. Na czele duszpasterstwa Policji stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Pomocą w koordynacji przedsięwzięć duszpasterskich służy mu Naczelny Kapelan Policji.

(Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji zawarte w dniu 19 października 2007 roku w Warszawie)

Zgodnie z porozumieniem Naczelny Kapelan Policji pomaga w koordynacji działań duszpasterskich działając w imieniu i za zgodą Delegata Konferencji Episkopatu Polski, którym jest ks. Arcybiskup Józef Guzdek.

Naczelny Kapelan Policji i kapelani posługujący w komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych, posługują w duszpasterstwie Policji na podstawie dekretów odpowiednich władz Kościelnych i nominacji udzielonej przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Do zadań powierzonych kapelanom należą:

  • organizowanie opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów formacji policyjnych;
  • współpraca z komendantami Policji na różnych szczeblach w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji;
  • współpraca z organizacjami policyjnymi działającymi na rzecz pomocy poszkodowanym Policjantom i ich rodzinom;
  • dbanie o kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych środowiska policyjnego;
  • organizowanie nabożeństw, w tym z okazji świąt Policji i uroczystości państwowych;
  • współorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych dla środowiska policyjnego;
  • udział w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej, celem oddana hołdu bohaterom z formacji policyjnych i bohaterom narodowym.

Kapelan Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego

Ks. dr Wojciech Juszczuk SAC

ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. (47) 721 40 25
tel. kom. 504 023 647
email: wojciech.juszczuk@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony