Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Głównego Policji i Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Główny Policji podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich policjantów.

Koordynuje funkcjonowanie wszystkich jednostek Policji w Polsce.

Komendant Główny Policji określa między innymi:

Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Głównej Policji.

Komenda Główna Policji to centralna jednostka Policji, nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji w Polsce.

Komenda Główna Policji między innymi:

  • tworzy przepisy prawa, procedury i standardy dotyczące pracy wszystkich policjantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zarządza i koordynuje działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym,
  • wspiera jednostki Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości,
  • odpowiada za całodobową wymianę informacji kryminalnych z innymi państwami,
  • koordynuje funkcjonowanie Lotnictwa Policji,
  • monitoruje stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • koordynuje sprawy wyposażenia policjantów, w tym umundurowanie i uzbrojenie,
  • prowadzi kontrole w jednostkach Policji,
  • prowadzi działania edukacyjne w zakresie historii i tradycji Policji,
  • organizuje ogólnopolskie kampanie na rzecz bezpieczeństwa.

Komenda Główna Policji wykonuje również zadania Krajowego Biura Interpolu i Jednostki Krajowej Europolu czyli reprezentuje polską Policję w ramach międzynarodowych organizacji policyjnych.

W Komendzie Głównej Policji wydawane jest czasopismo „Gazeta Policyjna” oraz prowadzony jest serwis internetowy policja.pl, na którym znajdziesz informacje o innych jednostkach Policji w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Głównej Policji znajduje się na ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie.

W Komendzie Głównej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 95.11 MB)

Powrót na górę strony