Dostępność KGP

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Głównej Policji można:

  • wysłać na adres: 
    Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
    .
  • złożyć osobiście w Biurze Przepustek Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Biuro Przepustek Komendy Głównej Policji czynne jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:15-16:15.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
  • przesłać na skrzynkę ePUAP
Powrót na górę strony