Komendanci - O Policji

Komendanci

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Operacyjno - Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach,
 • Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach,
 • Komendant Miejski Policji w Gliwicach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • od 13.04.2016 – Komendant Główny Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

 

 

nadinsp. Dariusz Augustyniak

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. w Komisariacie Policji I w Rudzie Śląskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Sztabu Policji w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału Sztabu Policji w Katowicach
 • Komendant Miejski Policji w Katowicach
 • Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich
 • Komendant Miejski Policji w Gliwicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • od 16.11.2018 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 27.02.2019 r. I Zastępca Komendanta Głównego Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

nadinsp. Paweł Dobrodziej

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP
 • Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 • Komendant Stołeczny Policji
 • od 5.01.2021 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • od 27.01.2021 r. - Zastępca Komendanta Głównego Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

nadinsp. Roman Kuster

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Komendant Komisariatu Policji w Komornikach
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce
 • Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 • p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • p.o. obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • od  27.05.2021 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

Powrót na górę strony