Komendanci główni Policji od 1990 roku

gen.insp. dr Jarosław Szymczyk

Od 13 kwietnia 2016 r. do 7 grudnia 2023 r. - komendant główny Policji

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Kierownik Referatu Operacyjno - Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach,
  • Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach,
  • Komendant Miejski Policji w Gliwicach,
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
  • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,
  • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Powrót na górę strony