Komendanci główni Policji od 1990 roku

nadinsp. Jerzy Stańczyk

Od 7 marca 1995 r. do 3 stycznia 1997 r. - komendant główny Policji

  • Po prze­kształceniu MO w Policję został komendantem wojewódzkim w Szczecinie.
  • W trakcie służby zajmował stanowiska: wywiadowcy Komisariatu Portowego, technika Wydziału Kryminalnego KW MO w Szczecinie, zastępcy komendanta po­wiatowego MO w Wolinie, zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. MO w Kielcach.
  • Absolwent Politechniki Szczecińskiej.
  • Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1959 roku.
Powrót na górę strony