Komendanci główni Policji od 1990 roku

nadinsp. Leszek Lamparski

Od 20 maja 1990 r. do 18 czerwca 1991 r. - komendant główny Policji

  • Od listopada 1989 roku pełnił funkcję szefa Służby Kadr, Szkolenia i Wychowania MSW.
  • W trakcie służby zajmował stanowiska: milicjanta, inspek­tora, naczelnika wydziału, zastępcy komendanta miejskiego MO, zastępcy komendanta wojewódz­kiego MO, szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Wałbrzychu.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Admini­stracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Szko­ły Oficerskiej MO w Szczytnie.
  • Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1961 roku.
Powrót na górę strony