Komendanci główni Policji od 1990 roku

insp. Zbigniew Maj

Od 11 grudnia 2015 r. do 11 lutego 2016 r. - komendant główny Policji

Urodzony 6 grudnia 1971 r. w Kaliszu. Jest magistrem inżynierem w zakresie ekonomiki rolnictwa – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej - WSPol. Do Policji wstąpił w 1996 roku. W 1998 r. ukończył Studium Oficerskie WSPol. Umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych. Twórca i członek Zespołu ds. Uprowadzeń oraz współtwórca algorytmu działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Koordynator i twórca struktur Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Naczelnik Wydziału 4 w Kaliszu Zarządu XIX w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego KGP 
  • Naczelnik Wydziału w Kaliszu Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP 
  • Naczelnik Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego KGP 
  • Naczelnik Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego KGP 
  • Naczelnik Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego KGP 
  • Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
Powrót na górę strony