Księga pamięci

zGodło

aspirant BRYSZ Jakub

ur. 1982 r. - zm. 2017 r.
policjant Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 26 MAJA 2008 R. NA STANOWISKU KURSANTA OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO KOMISARIATU POLICJI W ZABIERZOWIE W STRUKTURACH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAKOWIE. KOLEJNO MIANOWANY NA STANOWISKA: KURSANTA I POLICJANTA REFERATU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMISARIATU POLICJI W ZABIERZOWIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAKOWIE, NASTĘPNIE REFERENTA, A PÓŹNIEJ ASYSTENTA ZESPOŁU BOJOWEGO II SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI W KRAKOWIE. OD 1 STYCZNIA 2012 R. ASYSTENT SEKCJI BOJOWEJ II WYDZIAŁU BOJOWEGO II BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI.

OD WRZEŚNIA 2012 R. PONOWNIE ASYSTENT ZESPOŁU BOJOWEGO II SPAP W KRAKOWIE, A OD 1 LIPCA 2015 R. ASYSTENT ZESPOŁU MINERSKO-PIROTECHNICZNEGO SPAP W KRAKOWIE

BYŁ POLICJANTEM ZDYSCYPLINOWANYM, PRACOWITYM, DYSPOZYCYJNYM I SUMIENNYM. Z POWIERZONYCH ZADAŃ WYWIĄZYWAŁ SIĘ BARDZO DOBRZE.

23 MAJA 2017 R., W TRAKCIE PEŁNIENIA SŁUŻBY, WRAZ Z INNYMI FUNKCJONARIUSZAMI ODBYWAŁ SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH DLA POLICJANTÓW SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI W KRAKOWIE. W TRAKCIE NURKOWANIA NAGLE STRACIŁ PRZYTOMNOŚĆ, A NASTĘPNIE ZMARŁ.

 

Warszawa, 24 lipca 2018 r.

Rozkaz nr 2413

Powrót na górę strony