Księga pamięci

zGodło

podkomisarz KOZIARSKI Mariusz

ur. 1977 r. - zm. 2017 r.
instruktor Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 25 MARCA 2003 R. NA STANOWISKU KURSANTA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY. KOLEJNO MIANOWANY NA STANOWISKA: APLIKANTA, POLICJANTA I REFERENTA. OD LUTEGO 2009 R. ZOSTAŁ REFERENTEM PLUTONU SZTURMOWEGO SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI WE WROCŁAWIU. W 2010 R. ZOSTAŁ REFERENTEM, A PÓŹNIEJ ASYSTENTEM I ZESPOŁU BOJOWEGO SPAP WE WROCŁAWIU. NASTĘPNIE, OD MARCA 2012 R., PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKU INSTRUKTORA ZESPOŁU SZKOLENIOWO-BOJOWEGO SPAP WE WROCŁAWIU.

BYŁ POLICJANTEM ZDYSCYPLINOWANYM, PRACOWITYM I OTWARTYM NA INNYCH LUDZI, A TAKŻE DYSPOZYCYJNYM I ODDANYM SŁUŻBIE. POSIADAŁ DUŻE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FIZYCZNYM ZWALCZANIEM TERRORYZMU, PRZECIWDZIAŁANIA I LIKWIDACJI AKTÓW TERRORU. WYKONYWAŁ ZADANIA WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA SPECJALNEJ TAKTYKI I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ PROWADZIŁ ZAJĘCIA W RAMACH SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO. BYŁ SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANY W WYSZKOLENIE STRZELECKIE POLICJANTÓW.

2 GRUDNIA 2017 R., W CZASIE WOLNYM OD SŁUŻBY, OTRZYMAŁ TELEFONICZNĄ INFORMACJĘ O OGŁOSZENIU ALARMU BOJOWEGO I KONIECZNOŚCI NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA W JEDNOSTCE. ZOSTAŁ WYZNACZONY NA DOWÓDCĘ PIĘCIOOSOBOWEGO ZESPOŁU BOJOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM BYŁO ZATRZYMANIE BARDZO NIEBEZPIECZNEGO SPRAWCY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WEWNĄTRZ WOLNO STOJĄCEGO KONTENERA Z BANKOMATEM USYTUOWANEGO W WISZNI MAŁEJ. W TRAKCIE AKCJI DOSZŁO DO DYNAMICZNEJ WYMIANY OGNIA POMIĘDZY SPRAWCĄ A FUNKCJONARIUSZAMI SPAP WE WROCŁAWIU, PODCZAS KTÓREJ PODKOM. MARIUSZ KOZIARSKI PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU.

 

Warszawa, 24 lipca 2018 r.

Rozkaz nr 2411

Powrót na górę strony