Księga pamięci

zGodło

nadkomisarz MIRONÓW Dariusz

ur. 1971 r. - zm. 2006 r.
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ W DNIU 20 LUTEGO 1991 R. NA STANOWISKU APLIKANTA KOMPANII PATROLOWO-INTERWENCYJNEJ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WE WROCŁAWIU. ZAJMOWAŁ KOLEJNO STANOWISKA: POLICJANTA KOMPANII PATROLOWO-INTERWENCYJNEJ, ASYSTENTA I STARSZEGO ASYSTENTA, MŁODSZEGO SPECJALISTY WYDZIAŁU DS. PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU, SPECJALISTY ZESPOŁU DW. Z KORUPCJĄ WYDZIAŁU DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, SPECJALISTY SEKCJI DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ BANKOWĄ, PRANIEM BRUDNYCH PIENIĘDZY WYDZIAŁU DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, P.O. KIEROWNIKA SEKCJI DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU, OD 7 GRUDNIA 2004 R. – SPECJALISTY ZESPOŁU „B” ZARZĄDU XXII WE WROCŁAWIU CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP, OD 1 LISTOPADA 2005 R. – SPECJALISTY WYDZIAŁU DO ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ ZARZĄDU WE WROCŁAWIU CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP.

W TRAKCIE SŁUŻBY SUKCESYWNIE PODWYŻSZAŁ SWOJE KWALIFIKACJE. W 1995 R. UKOŃCZYŁ STUDIA NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM, UZYSKUJĄC TYTUŁ MAGISTRA, A NASTĘPNIE W 1999 R. WYŻSZĄ SZKOŁĘ POLICJI W SZCZYTNIE, UZYSKUJĄC MIANOWANIE NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI – PODKOMISARZA POLICJI.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, NADKOMISARZ DARIUSZ MIRONÓW WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE. ODWAŻNY I ZDECYDOWANY W DZIAŁANIACH NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, A TAKŻE SUMIENNY I KOLEŻEŃSKI.

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2006 R. NADKOMISARZ DARIUSZ MIRONÓW, W TRAKCIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KWP WE WROCŁAWIU NA STADIONIE MOSiR WE WROCŁAWIU, DOZNAŁ ZAWAŁU SERCA, W WYNIKU KTÓREGO ZMARŁ.

 

Warszawa, 12 listopada 2011 r

Rozkaz nr 7121
 

Powrót na górę strony