Księga pamięci

zGodło

aspirant GRYGIEL Stanisław

ur. 1967 r. - zm. 2006 r.
Asystent Zespołu ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Brzostku Komendy Rejonowej Policji w Dębicy

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 1 CZERWCA 1991 R. W KOMPANII PATROLOWEJ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI W DĘBICY.

W CZASIE PIĘTNASTOLETNIEJ SŁUŻBY ODBYŁ PRZESZKOLENIE PODSTAWOWE W OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI W KRAKOWIE, UKOŃCZYŁ KURS ASPIRANCKI
W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH, A NASTĘPNIE KURS SPECJALISTYCZNY OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE.

W LATACH 1991–2006 PRACOWAŁ KOLEJNO NA STANOWISKACH: POLICJANTA, STARSZEGO POLICJANTA I REFERENTA KOMISARIATU POLICJI W BRZOSTKU. OSTATNIO PEŁNIŁ SŁUŻBĘ JAKO ASYSTENT ZESPOŁU DS. KRYMINALNYCH KOMISARIATU POLICJI W BRZOSTKU.

ASPIRANT STANISŁAW GRYGIEL BYŁ DOBRYM I SKUTECZNYM POLICJANTEM. ZDYSCYPLINOWANY, RZETELNY I SUMIENNY, W REALIZACJI ZADAŃ WYKAZYWAŁ DUŻE ZAANGAŻOWANIE I KREATYWNOŚĆ. CIESZYŁ SIĘ UZNANIEM ZE STRONY PRZEŁOŻONYCH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW. ZA OSIĄGANE WYNIKI W SŁUŻBIE  BYŁ WIELOKROTNIE ODZNACZANY I NAGRADZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

W DNIU 28 LUTEGO 2006 R., W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH ZWIĄZANYCH Z POŚCIGIEM I ZATRZYMANIEM POJAZDU, KTÓRYM PORUSZALI SIĘ SPRAWCY NAPADU, NAGLE ZASŁABŁ. W WYNIKU ZASŁABNIĘCIA I DOZNANEGO ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO ZMARŁ PO PRZEWIEZIENIU DO SZPITALA.

 

Warszawa, 12 listopada 2011 r.

Rozkaz nr 7108

Powrót na górę strony