Księga pamięci

zGodło

aspirant sztabowy BAR Andrzej

ur. 1966 r. - zm. 2010 r.
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ W DNIU 1 LIPCA 1991 R. W SEKCJI KRYMINALNEJ KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW-PSIE POLE. W 1999 R. ZOSTAŁ MIANOWANY NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU I SEKCJI KRYMINALNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU, A W 2007 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKU SPECJALISTY WYDZIAŁU DO ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ ZARZĄDU WE WROCŁAWIU CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI.

PO UKOŃCZENIU KURSU ASPIRANCKIEGO W SZKOLE POLICJI W PILE W 2000 R. ZOSTAŁ MIANOWANY NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI. W TRAKCIE SŁUŻBY SUKCESYWNIE PODWYŻSZAŁ SWOJE KWALIFIKACJE, KOŃCZĄC KURS NEGOCJATORA POLICYJNEGO W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ORAZ STUDIA NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM, UZYSKUJĄC TYTUŁ MAGISTRA.

ZDYSCYPLINOWANY, SUMIENNY I KOLEŻEŃSKI. WYKAZYWAŁ SIĘ ODWAGĄ I ZDECYDOWANIEM W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. ZA NIENAGANNĄ POSTAWĘ I OSIĄGNIĘCIA BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY I ODZNACZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH. W 2001 R. OTRZYMAŁ BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY POLICJANT, W 2004 R. BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI.

13 MAJA 2010 R. ASPIRANT SZTABOWY ANDRZEJ BAR W DRODZE DO SŁUŻBY DOZNAŁ ZAWAŁU SERCA I ZMARŁ. DO ZDARZENIA DOSZŁO POD BUDYNKIEM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU.

POŚMIERTNIE ODZNACZONY ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT.

 

Warszawa, 12 listopada 2011 r.

Rozkaz nr 7096

Powrót na górę strony