Księga pamięci

zGodło

podkomisarz BULER Andrzej

ur. 1960 r. - zm. 1997 r.
Specjalista w Komendzie Rejonowej Policji w Żarach woj. zielonogórskie

W 1981 R. ROZPOCZĄŁ NAUKĘ W SZKOLE CHORĄŻYCH SŁUŻB KWATERMISTRZOWSKICH W POZNANIU, PO KTÓREJ UKOŃCZENIU PEŁNIŁ SŁUŻBĘ W WOJSKU NA STANOWISKU SZEFA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ W ŻARACH. PO ZWOLNIENIU Z WOJSKA PRACOWAŁ JAKO SPECJALISTA W PIONIE OPERACYJNYM W RUSW WE WSCHOWIE, NASTĘPNIE - KRP W ŻARACH. W CZASIE SŁUŻBY UKOŃCZYŁ SZKOŁĘ PODOFICERSKĄ W PILE (1990 R.).

OD 1992 R. BYŁ TRZYKROTNIE DELEGOWANY DO GRUPY POLICYJNEJ POLSKIEGO KONTYNGENTU SIŁ POKOJOWYCH ONZ W BYŁEJ JUGOSŁAWII. ODDANY SŁUŻBIE, WYKAZYWAŁ SIĘ ODWAGĄ GODNĄ PODZIWU I OPANOWANIEM W DRAMATYCZNYCH SYTUACJACH. UCZESTNICZYŁ W NEGOCJACJACH POMIĘDZY WALCZĄCYMI STRONAMI. NARAŻAJĄC ŻYCIE, POD OGNIEM SNAJPERÓW, UŁATWIŁ WYMIANĘ JEŃCÓW WOJENNYCH, UCHODŹCÓW I OSÓB WYSIEDLONYCH. ZORGANIZOWAŁ EWAKUACJĘ 110 STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH Z SARAJEWA W NAJBARDZIEJ TRUDNYCH I NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH.

W DNIU 17.09.1997 R., WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE NA TERENIE BOŚNI-HERCEGOWINY, PONIÓSŁ ŚMIERĆ W KATASTROFIE HELIKOPTERA ONZ.

BYŁ ŻONATY; OSIEROCIŁ DWOJE DZIECI.

ZA POŚWIĘCENIE, OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ ODZNACZONY DWUKROTNIE BRĄZOWYM MEDALEM ONZ ZA SŁUŻBĘ W ODDZIALE OCHRONY ONZ (UNPROFOR) ORAZ WYRÓŻNIENIEM DOWÓDCY I LISTEM POCHWALNYM KOMISARZA WOJSKOWEGO. PONADTO BYŁ ODZNACZONY MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU" I "ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI".

 

Warszawa, 24 lipca 1998 r

Rozkaz nr 2926/98 r

Powrót na górę strony