Księga pamięci

zGodło

nadkomisarz SZCZUCKI Marian

ur. 1967 r. - zm. 2003 r.
Naczelnik Wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji

PRZEZ CAŁY OKRES SŁUŻBY, OD 17 PAŹDZIERNIKA 1989 R. BYŁ ZWIĄZANY Z WARSZAWSKĄ JEDNOSTKĄ ANTYTERRORYSTYCZNĄ. POCZĄTKOWO ZAJMOWAŁ STANOWISKO MILICJANTA W SEKCJI OCHRONY LOTÓW, A NASTĘPNIE W LATACH 1990-1998 ASYSTENTA W PIONIE SZTURMOWYM. W 1997 R. UKOŃCZYŁ WYŻSZĄ SZKOŁĘ POLICJI W SZCZYTNIE.

W ROKU 2000 ZOSTAŁ MIANOWANY KIEROWNIKIEM REFERATU SZTURMOWEGO, A Z DNIEM 15 LUTEGO 2003 R. NACZELNIKIEM WYDZIAŁU BOJOWEGO CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO.

WIELOKROTNIE DOWODZIŁ DZIAŁANIAMI, MAJĄCYMI NA CELU ZATRZYMANIE NIEBEZPIECZNYCH PRZESTĘPCÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE OFICJALNYCH WIZYT PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWOWYCH.

BYŁ INSTRUKTOREM RATOWNICTWA WYSOKOGÓRSKIEGO.

W DNIU 6 MARCA 2003 R. DOWODZIŁ AKCJĄ BOJOWĄ ZMIERZAJĄCĄ DO ZATRZYMANIA POSZUKIWANYCH GROŹNYCH PRZESTĘPCÓW W MAGDALENCE POD WARSZAWĄ.

W WYNIKU ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ ZMARŁ W SZPITALU 14 MARCA 2003 R. ODZNACZONY KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ, BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT" ORAZ POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI I AWANSOWANY NA STOPIEŃ NADKOMISARZA.

 

Warszawa, 19 lipca 2003 r

Rozkaz nr 2696/2003

Powrót na górę strony