Księga pamięci

zGodło

aspirant SKROŃSKI Tomasz

ur. 1973 r. - zm. 2004 r.
Referent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 18 KWIETNIA 1995 R. NA STANOWISKU APLIKANTA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI. ZAJMOWAŁ KOLEJNO STANOWISKA: POLICJANTA KOMPANII KONTROLI WRD KSP, POLICJANTA KOMPANII MOTOCYKLOWEJ WRD KSP, A OD 1 WRZEŚNIA 2003 R. - REFERENTA OGNIWA II REFERATU IV WRD KSP.

PO UKOŃCZENIU KURSU PODOFICERSKIEGO W 1997 R. ZOSTAŁ MIANOWANY NA PIERWSZY STOPIEŃ PODOFICERSKI - SIERŻANTA POLICJI, A W 1999 R. - NA STOPIEŃ STARSZEGO SIERŻANTA.

PROFESJONALIZM, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA POWODOWAŁY, IŻ PRZEŁOŻENI KIEROWALI GO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY NA GŁÓWNYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POSTERUNKACH CENTRALNYCH WARSZAWY. WIELOKROTNIE BRAŁ UDZIAŁ W ZABEZPIECZANIU UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWYCH, BĘDĄC W SKŁADZIE MOTOCYKLOWEJ ASYSTY HONOROWEJ.

24 KWIETNIA 2004 R. ASP. TOMASZ SKROŃSKI, PEŁNIĄC SŁUŻBĘ NA POSTERUNKU RADAROWEJ KONTROLI PRĘDKOŚCI, ZOSTAŁ POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD JADĄCY Z NADMIERNĄ I NIEDOSTOSOWANĄ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW JAZDY PRĘDKOŚCIĄ. POLICJANT PONIÓSŁ ŚMIERĆ W MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY.

ODZNACZONY POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT", A TAKŻE POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ ASPIRANTA.

 

Warszawa, 21 lipca 2006 r

Rozkaz nr 5065

Powrót na górę strony