Księga pamięci

zGodło

młodszy aspirant KULESZA Bartłomiej

ur. 1976 r. - zm. 2007 r.
Policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 25 LISTOPADA 2003 R. NA STANOWISKU KURSANTA REFERATU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO SEKCJI ZABEZPIECZENIA MIASTA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI.

W 2004 R. ODBYŁ PRZESZKOLENIE PODSTAWOWE W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH. W 2006 R. UKOŃCZYŁ SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE.

W LATACH 2003 - 2005 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKACH KURSANTA I APLIKANTA OGNIW PATROLOWYCH SEKCJI ZABEZPIECZENIA MIASTA KMP W ŁODZI ORAZ SEKCJI PREWENCJI I KOMISARIATU POLICJI KMP W ŁODZI. OD 2006 R. PRACOWAŁ W WYDZIALE DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ SAMOCHODOWĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI.

MŁ. ASP. BARTŁOMIEJ KULESZA BYŁ WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ POLICJANTEM. ZDYSCYPLINOWANY, RZETELNY I SUMIENNY, W REALIZACJI ZADAŃ WYKAZYWAŁ DUŻE ZAANGAŻOWANIE, ODWAGĘ I KREATYWNOŚĆ. DZIĘKI UPOROWI I OFIARNOŚCI PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ZNACZĄCYCH SUKCESÓW W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI. ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH. SWOJĄ POSTAWĄ PODNOSIŁ AUTORYTET SŁUŻBY ORAZ SPOŁECZNE ZAUFANIE DO POLICJI.

W DNIU 26 MARCA 2007 R. MŁ. ASP. BARTŁOMIEJ KULESZA, PRZEWOŻĄC WRAZ Z DWOMA FUNKCJONARIUSZAMI OSADZONEGO Z ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU NA PRZESŁUCHANIE DO PROKURATURY REJONOWEJ W PABIANICACH, W WYNIKU OSTRZELANIA POJAZDU PRZEZ STRAŻNIKA WIĘZIENNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU, PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU.

POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA.

 

Warszawa, 19 lipca 2007 r

Rozkaz nr 5933

Powrót na górę strony