Księga pamięci

starszy sierżant PRZYGODA Robert

ur. 1971 r. - zm. 2001 r.
Policjant Referatu Ruchu Drogowego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 16 MAJA 1995 R. NA STANOWISKU APLIKANTA NA WOLNYM ETACIE STARSZEGO POLICJANTA DRUŻYNY AWGŁ W KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE.

W 1995 R. UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY W OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, A ROK PÓŹNIEJ ZOSTAŁ MIANOWANY NA STANOWISKO POLICJANTA PLUTONU PREWENCJI W KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI KWP W RZESZOWIE.

W 1997 R. UKOŃCZYŁ KURS PODOFICERSKI W SPECJALNOŚCI ODDZIAŁÓW PREWENCJI W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE. W 1998 R. ZOSTAŁ MIANOWANY POLICJANTEM W SŁUŻBIE STAŁEJ. W LATACH 1998-2001 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKU POLICJANTA ZESPOŁU RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁU ORAZ SEKCJI PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STRZYŻOWIE. W 2000 R. BYŁ SŁUCHACZEM KURSU SPECJALISTYCZNEGO KONTROLERÓW RUCHU DROGOWEGO K-43 W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, WYRÓŻNIAŁ SIĘ PROFESJONALIZMEM I ZAANGAŻOWANIEM. BYŁ DOBRYM, SKUTECZNYM, ZDYSCYPLINOWANYM I ODWAŻNYM POLICJANTEM. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA POSTERUNKACH ZAPOROWO-BLOKADOWYCH, PRZY ZABEZPIECZANIU IMPREZ I UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE MASOWYM NA TZW. PIERWSZEJ LINII. ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY I NAGRADZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2001 R. STARSZY SIERŻANT ROBERT PRZYGODA, WRACAJĄC PO ZAKOŃCZONEJ SŁUŻBIE DO DOMU WŁASNYM SAMOCHODEM, NA DRODZE NR 988 W GLINIKU CHARZEWSKIM GM. STRZYŻÓW ZDERZYŁ SIĘ Z NACZEPĄ CIĄGNIĘTĄ PRZEZ SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. KIERUJĄCY SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM WPADŁ W POŚLIZG, W WYNIKU CZEGO NACZEPA ZJECHAŁA NA LEWY PAS RUCHU I NAJECHAŁA NA PRAWIDŁOWO JADĄCY SAMOCHÓD OSOBOWY. W WYNIKU WYPADKU POLICJANT PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU ZDARZENIA.

 

Warszawa, 24 lipca 2015 r.

Rozkaz nr 198

Powrót na górę strony