Księga pamięci

zGodło

podinspektor LASKOWSKI Bogdan

ur. 1949 r. - zm. 2005 r.
Dowódca Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji ONZ w Liberii

SŁUŻBĘ ROZPOCZĄŁ 1 GRUDNIA 1975 R. W WYDZIALE TECHNIKI OPERACYJNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ MILICJI OBYWATELSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ, A NASTĘPNIE SŁUŻYŁ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH W DELEGATURZE W BIELSKU-BIAŁEJ. 

W 1993 R. ZOSTAŁ DELEGOWANY DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE. W LATACH 1993-1994 ZOSTAŁ WYSŁANY NA MISJĘ ONZ (UNPROFOR - JUGOSŁAWIA) W CHARAKTERZE OBSERWATORA POLICYJNEGO. W 1995 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ JAKO ZASTĘPCA DOWÓDCY KONTYNGENTU W SIŁACH POKOJOWYCH ONZ (UNIPTF) W BYŁEJ JUGOSŁAWII, BOŚNI I HERCEGOWINIE. DO KRAJU POWRÓCIŁ W 1996 R. W LATACH 1997-1999 ZOSTAŁ PONOWNE DELEGOWANY DO SŁUŻBY W POLSKIEJ GRUPIE POLICYJNEJ UNIPTF.

W LATACH 2000-2001 PRZEBYWAŁ W ALBANII W RAMACH MISJI POKOJOWEJ MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT (MAPE) - OPERACJI UNII ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ. W 2002 R. ZOSTAŁ PONOWNIE DELEGOWANY DO BOŚNI I HERCEGOWINY. W 2004 R. SŁUŻYŁ W POLSKIM KONTYNGENCIE POLICYJNYM MISJI ONZ W LIBERII (UNMIL) JAKO JEGO DOWÓDCA. KRÓTKO PRZED ZAKOŃCZENIEM SŁUŻBY, W DNIU 6 STYCZNIA 2005 R., ZMARŁ NA MALARIĘ MÓZGOWĄ W MONROWII - STOLICY LIBERII. W JORDAŃSKIM SZPITALU WOJSKOWYM.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE. JAKO JEDNEMU Z NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH OFICERÓW MISJI POKOJOWYCH I OPERACJI POLICYJNYCH POWIERZANO MU PEŁNIENIE FUNKCJI ZASTĘPCY I DOWÓDCY KONTYNGENTU. W TRAKCIE WSZYSTKICH MISJI PEŁNIŁ SŁUŻBĘ W STAŁYM ZAGROŻENIU ZDROWIA I ŻYCIA, W TRUDNYCH WARUNKACH SOCJALNYCH. ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO", "SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI" I BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "W SŁUŻBIE NARODU".

DECYZJĄ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ZOSTAŁ POŚMIERTNIE AWANSOWANY NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI.

 

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Rozkaz nr 2105

Powrót na górę strony