Księga pamięci

zGodło

posterunkowy RABĘDA Wojciech

nr. 1989 r. - zm. 2013 r.
Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

SŁUŻBĘ ROZPOCZĄŁ 20 MARCA 2012 R. JAKO KURSANT OGNIWA U REFERATU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI.

PRZED WSTĄPIENIEM DO SŁUŻBY W POLICJI SŁUŻYŁ W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKÓRKOWICACH. UCZESTNICZYŁ W WIELU AKCJACH RATOWNICZYCH, MIĘDZY INNYMI W LIKWIDOWANIU SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH. ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE OTRZYMAŁ SREBRNY MEDAL "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ" ORAZ ODZNAKĘ "STRAŻAK WZOROWY".

W 2012 R. ODBYŁ SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE W OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI W ŁODZI Z SIEDZIBĄ W SIERADZU. PO ZAKOŃCZENIU KURSU PEŁNIŁ SŁUŻBĘ JAKO POLICJANT W REFERACIE KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE. BYŁ DOBRYM, SKUTECZNYM, ZDYSCYPLINOWANYM, SUMIENNYM I ODWAŻNYM POLICJANTEM. MIAŁ WIELE PASJI I ZAINTERESOWAŃ. BYŁ WSPÓŁORGANIZATOREM MIĘDZYGMINNEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W SKÓRKOWICACH.

DNIA 16 MAJA 2013 R. POSTERUNKOWY WOJCIECH RABĘDA, PEŁNIĄC SŁUŻBĘ NA MOTOCYKLU OZNAKOWANYM, WSPÓLNIE Z PARTNEREM, PODCZAS PATROLOWANIA WYZNACZONEJ TRASY, JADĄC NA SYGNALE, ZDERZYŁ SIĘ Z INNYM POJAZDEM UCZESTNICZĄCYM W RUCHU. W WYNIKU WYPADKU ZOSTAŁ CIĘŻKO RANNY I ZMARŁ PO MIESIĘCZNYM POBYCIE W SZPITALU.

 

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Rozkaz nr 2107

Powrót na górę strony